Novinky
2. 5. 2012

Aliter Technologies na Priemyselných dňoch NATO v SR

Aliter Technologies, a.s. prezentoval svoje skúsenosti zo spolupráce s Agentúrou NATO pre konzultácie, velenie a riadenie (NC3A) na Priemyselných dňoch NATO v SR.

Priemyselné dni NATO sa konali v dňoch 2.-3. mája 2012 na výstavisku INCHEBA EXPO Bratislava pod záštitou Ministerstva obrany SR, Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu SR (ZBOP), Slovenskej asociácie dodávateľov a užívateľov vojenských komunikačných a informačných systémov (AFCEA) a Stálej delegácie SR pri NATO. Podujatie bolo súčasťou oficiálneho programu Medzinárodného veľtrhu obrannej techniky IDEB 2012.

Na podujatí sa zo strany NATO a EÚ zúčastnili Agentúra NATO pre konzultácie, velenie a riadenie (NC3A), Agentúra NATO pre údržbu a zásobovanie (NAMSA), Spojenecké veliteľstvo NATO pre operácie(ACO), Úrad Centrály NATO pre obstarávanie a služby aEurópska obranná agentúra (EDA).