Press
27. 6. 2018

Aliter Technologies v júnovom v mesačníku OBRANA

V rámci reportáže z veľtrhu IDEB 2018 v júnovom čísle mesačníka OBRANA sa o.i. dočítate ...

… aj o prezentovaných novinkách – riešeniach VIMA (Virtual Mast) a SILWA (Silent Watcher). SILWA dostala priestor aj medzi ocenenými exponátmi v kategórii Prieskumné a optické prístroje – systémy.