Cena GRAND PRIX pre zariadenie VCG Hlasová komunikačná brána

  • Ocenění
VCG Hlasová komunikačná brána od Aliter Technologies získala ocenenie GRAND PRIX na medzinárodnom veľtrhu obrannej techniky IDEB 2012 v kategórii Elektronické systémy.
GRAND PRIX Award for VCG Voice Communication Gateway

Cenu Grand Prix udelila odborná porota zložená zo zástupcov MO SR.

VCG Hlasová komunikačná brána je unikátne multifunkčné zariadenie zabezpečujúce funkciu softvérovej hlasovej VoIP ústredne, rozhrania do iných digitálnych a analógových telekomunikačných systémov, a rádiovú bránu na prechod z telefónnych sietí do rádiových a naopak.

VCG je možné využívať ozbrojenými silami, políciou, záchrannými zložkami a ďalšími zložkami a prvkami podieľajúcimi sa na riešení krízových situácií či už vojenského alebo nevojenského charakteru. VCG môže byť používané samostatne alebo ako súčasť väčšieho komunikačného a informačného systému.