Novinky
25. 5. 2017

Ďakujeme novým zákazníkom za prejavenú dôveru

Boli sme úspešní doma...

Medzi našich nových zákazníkov patrí Tatry Mountain Resorts, a.s., kde sme v rámci verejného tendra dodali hardware rozširujúci IT infraštruktúru investičnej firmy spod Tatier. Uspeli sme v súťaži pre Oravskú vodárenskú spoločnosť, a.s., ktorej naša spoločnosť zabezpečovala efektívnejšiu ochranu pred útokmi z vonkajšieho prostredia. A do tretice ďakujeme za dôveru spoločnosti Východoslovenská energetika Holding, a.s., kde sme dodali softvér pre vzdialenú správu PC.

…a úspechy máme aj v zahraničí

Medzi novými zákazníkmi v zahraničí máme ďalší úspech v rámci NATO organizácií, tentoraz je to Centrum námorného výskumu a experimentov Centre for Maritime Research and Experimentation. A sme taktiež hrdí, že sme zrealizovali ďalšie dodávky agentúram najväčšej medzinárodnej organizácii snažiacej sa o zachovanie mieru.