Press
28. 5. 2022

HN: Trendy: Ani jeden rok nie je rovnaký

V májovej špeciálnej prílohe HN sa v ankete dočítate o tom, aký trend či fenomén zaujal IT lídrov Slovenska v ostatnej dobe?

Spoľahlivé informácie sú otázka

Iba pár kilometrov od našich hraníc sledujeme, ako sa kybernetické hrozby stali skutočnosťou. Deň pred začiatkom vojny bol znefunkčnený satelit, ktorý využívala Ukrajina na komunikáciu. A zároveň jedným z prvých prejavov pomoci bola alternatívna komunikačná satelitná sieť. Nepochybne to opäť ukazuje, že rýchla a dôveryhodná komunikácia je kľúčová.

Kybernetické hrozby majú rôzne formy a rovnako aj ich dosahy sa prejavujú rôzne. Najčastejšie a najznámejšie sú DDoS útoky (distributed denial- of-service), kde ide o zámerné zahltenie komunikačného kanála. Takýto útok sa dnes dá objednať za pár drobných ako služba z internetu. Takáto zlomyseľnosť je však ľahko odhaliteľná a relatívne rýchlo odstránená.

Najzložitejšie a najnepríjemnejšie formy kybernetických útokov sa nesú v znamení nechcených „kukučích vajec“, ktoré môžu roky ležať zabudnuté v databázových systémoch, alebo sa prebudiť na základe nastavených podnetov, čo je prípad trójskeho koňa. Väčšina týchto kybernetických aktivít má za úlohu vykonať zmenu, ktorú „obeť“ nečaká. Tým môže byť napríklad narušenie integrity dát, zámerná zámena informácií alebo poškodenie či znefunkčnenie komunikačného systému.

Aby sa eliminoval vplyv kybernetických útokov na dostupnosť a dôveryhodnosť informácií, využívajú sa alternatívne druhy komunikácie. Musia byť energeticky nezávislé, mobilné, s telekomunikačnou konektivitou a najvyššími parametrami kybernetickej odolnosti. Požiadavkami sú aj maximálna operatívnosť, variabilita komponentov a pohyb v teréne. Na zabezpečenie spoľahlivej, dôveryhodnej a nerušenej komunikácie na malé a stredné vzdialenosti sa využívajú komunikačné a bezpilotné vzdušné prieskumné systémy. Dokážu prenášať hlas, obraz a dáta v základnej verzii niekoľko desiatok kilometrov a s ďalšími rozširujúcimi modulmi vždy o ďalšie desiatky.

Pozorovacie a komunikačné systémy sa prepájajú s operačným strediskom velenia a zároveň je možné operácie riadiť priamo z terénu. Alternatívne druhy komunikácie slúžia aj v prípade, ak nie je k dispozícii stála infraštruktúra alebo počas záchranných akcií a hromadných podujatí. Všade tam, kde je nevyhnutné chrániť dostupnosť a dôveryhodnosť informácií.

Imrich Petruf, riaditeľ divízie Špeciálnych systémov Aliter Technologies


Anketa: Prestížne stredoeurópske podujatie Qubit konferencia vytvára inšpiratívny priestor pre bezpečnostných profesionálov. Pýtame sa ich: Aký trend či fenomén vás v ostatnej dobe zaujal?

Ján Grujbár, generálny riaditeľ Aliter Technologies, a. s.

Zaujala ma opätovne obnovená diskusia o vychyľovaní rovnováhy medzi bezpečnosťou a súkromím. Nástroje a mechanizmy, ktoré majú potenciál slúžiť na boj proti rôznym formám kriminality, so sebou nesú značné bezpečnostné riziká. Týkajú sa nielen možnosti zneužitia kybernetickými útočníkmi, ale aj súkromia každého z nás.

Celá anketa ja na Živě.sk

ZDROJ: Hospodárske noviny

 

Náhľad Hospodárske noviny
máj/2022