Novinky
20. 5. 2019

Informačná bezpečnosť na špičkovej úrovni nielen na Slovensku!

V spolupráci s našou pobočkou v Čiernej Hore sme partnersky zastrešili konferenciu Cyber Security v Podgorici.

Druhá regionálna konferencia o kybernetickej bezpečnosti sa uskutočnila 17. mája 2019 v Podgorici za podpory Ministerstva verejnej správy Čiernej Hory. Cieľom konferencie bolo poskytnúť prehľad o zriadení, udržiavaní a zlepšovaní informačnej bezpečnosti, ochrane pred hybridnými hrozbami na národnej úrovni, ochrane kritickej infraštruktúry v podnikoch a inštitúciách, prostredníctvom informácií a vzdelávania o spôsoboch prevencie, odhaľovania, obrany, ako aj zmiernenie následkov kybernetických útokov.