Novinky
30. 4. 2013

Konferencia NNEC 2013, Lisabon Portugalsko

Aliter Technologies vystavoval od 23. do 25. apríla 2013 komponenty systémov COMTAG® a COMTANET® na 10. konferencii NNEC (NATO Network Enabled Capability) v Lisabone, Portugalsko.

Témou konferencie bolo „Spojovanie ozbrojených síl“.

NNEC je „program“ NATO, ktorého cieľom je rozvíjať poznávacie a technické spôsobilosti NATO umožňujúce združovať rôzne komponenty operačného prostredia, od strategickej až po taktickú úroveň velenia, prostredníctvom sieťovej a informačnej infraštruktúry.

COMTAG® je mobilný komunikačný systém poskytujúci hlasové služby a MANET v prostredí VKV rádiových sietí. COMTANET® je rýchlo nasaditeľný IKT systém poskytujúci hlasové, dátové a VTC služby na nasaditeľných, dočasných miestach velenia.