Press
10. 7. 2015

Nové trendy v kontaktných centrách

Hlavnou výzvou kontaktných centier bolo v minulosti riešenie problémov telefonického kontaktu a tréning agentov.

Dnes je to najmä rastúca konkurencia, komunikácia cez rôzne komunikačné kanály ako chat, sms, sociálne siete, rastúce nároky na meranie výkonnosti a optimalizácia investičných a operatívnych nákladov. Tu je sedem trendov, ktoré by manažment kontaktného centra mal v súčasnosti adresovať.