Novinky
22. 12. 2021

Pomoc Plamienku v roku 2021

Aj tento rok sme nadviazali na pomoc pre n. o. Plamienok.

Už tradične sme v predvianočnom období spustili finančnú zbierku, ktorej výťažok putoval do n. o. Plamienok. Nadviazali sme na minulý rok a okrem pokladničky, ktorá bola umiestnená v našich priestoroch sme vytvorili aj online zbierku, do ktorej mohla dobrovoľne prispieť aj široká verejnosť.

Nezisková organizácia Plamienok pomáha a poskytuje nevyliečiteľne chorým deťom domácu paliatívnu liečbu a starostlivosť.

Vďaka vám všetkým sa nám tento rok podarilo pre n. o. Plamienok vyzbierať 571 EUR. Ďakujeme!