Novinky
1. 10. 2019

Pomocníci do školy

Prípravu do školy uľahčia šikovné aplikácie. Pomocníkom pre zvládnutie matematiky už dávno nie je len kalkulačka.

Trápite sa s deťmi kvôli úlohám z matematiky? Potrebuje si Váš vysokoškolák rýchlo písať poznámky? Skúste niektorú z užitočných cloudových aplikácií. V článku Pomocníci do školy sa špecialisti z Aliter Technologies pozreli na cloudové aplikácie, ktoré pomôžu napríklad s matematikou, fyzikou alebo školským plánovaním, či robením poznámok počas prednášok.

 

Socratic

Aplikácia, ktorá pomáha s riešením domácich úloh z matematiky. Používateľ odfotí domácu úlohu a aplikácia mu nájde možné odpovede. Funkčnosť aplikácie využijú všetci, ktorých trápi matematika.

Výhody:

 • Aplikácia rozozná tlačený aj písaný text.
 • Riešenie úlohy sa rozpíše do jednotlivých krokov aj s popisom postupu riešenia.
 • V rámci internetovej stránky sú dostupné aj iné predmety, kde sú vysvetlené jednotlivé témy a odpovede na najčastejšie otázky.

Nevýhody:

 • Primárne zameraná na matematiku a nerieši príklady z iných predmetov ako fyzika alebo chémia.
 • Iba v anglickom jazyku.

Platforma:

 • Web
 • Android
 • iOS

Cena: Zadarmo

 

Khan academy

E-learning platforma zameraná na školské predmety, ktorá obsahuje učivo od základnej školy po vysokú. Aplikácia formou hry a bodov motivuje používateľa k výučbe.

Výhody:

 • Inovatívna forma výučby.
 • Pre náročnejších môže byť výučba v anglickom jazyku zaujímavá.
 • K jednotlivým testom je vždy aj podporný text, ktorý vysvetlí problematiku.

Nevýhody:

 • Nie je prispôsobená na slovenské prostredie.
 • Predmety alebo obsah učiva nemusí byť totožný so školským vzdelávacím plánom na Slovensku.

Platforma:

 • Web
 • Android
 • iOS

Cena: Zadarmo

 

Math 42

Vedecká kalkulačka do vrecka. Možnosť rátania komplexných rovníc priamo v telefóne. Aplikácia po zadaní rovnice ponúkne varianty riešenia aj s jednotlivými postupmi. Dostupná je aj grafická interpretácia.

Výhody:

 • Jednoduché ovládanie.
 • Obsahuje aj funkcionalitu grafov, ktoré sú interaktívne.
 • Okrem kalkulačky sú dostupné aj testy a výučbové materiály.

Nevýhody:

 • Dostupná iba v anglickom jazyku.
 • Možný problém, ak sa použije pri teste a skúškach a v niektorých školách pravdepodobne aj priamo na hodinách.

Platforma:

 • Android
 • iOS

Cena: Zadarmo

 

School planner

Nástroj pre žiakov a rodičov, pomocou ktorého môžu sledovať výsledky a aktivity svojho dieťaťa. Vhodná aj pre študentov, ktorí majú radi organizovaný prehľad. V aplikácii je možné zadať informácie od rozvrhu až po známky pri jednotlivých predmetoch.

Výhody:

 • Komplexný organizér pre žiakov, študentov a rodičov, ktorý pomôže s organizovaním školského štúdia.
 • Sledovanie rozvrhu, dochádzky a známok.

Nevýhody:

 • Iba v anglickom jazyku.
 • Keďže aplikácia je komplexná, počiatočné nastavenie môže byť zdĺhavejšie.

Platforma: Android

Cena: Zadarmo 

 

Photomath

Aplikácia, ktorá pomôže s riešením domácich úloh z matematiky. Zároveň môže slúžiť aj ako vedecká kalkulačka.

Výhody:

 • Aplikácia rozozná tlačený aj písaný text.
 • Riešenie úlohy rozpíše do jednotlivých krokov aj s popisom postupu riešenia.
 • Môže slúžiť ako vedecká kalkulačka so zobrazením grafov riešenia.
 • Je k dispozícii slovenská verzia.

Nevýhody:

 • Je potrebné počítať s určitým percentom chybovosti pri skenovaní textu.
 • Môže byť zneužitá pri podvádzaní v škole.

Platforma: iOS, Android

Cena: Zadarmo

 

 

Camscanner

Efektívne skenovanie dokumentov do formátu PDF. Jednoduchá tvorba poznámok, ktoré je následne možné aj editovať.

Výhody:

 • Jednoduché ovládanie.
 • Možnosť editácie a prispôsobenie dokumentu.
 • Rozpoznanie písaného textu, v rámci ktorého je možné vyhľadávať výrazy.
 • Podpora rozpoznávania textu aj v slovenčine.
 • Export do PDF.

Nevýhody:

 • Dostupná iba v anglickom jazyku.
 • Platená verzia obsahuje užitočné funkcie ako export do iných formátov, alebo možnosť editácie jednotlivých stránok vlastnými poznámkami.

Platforma:

 • iOS
 • Android

Cena: Zadarmo alebo Prémiová verzia s ďalšími funkciami za 4.99 USD mesačne alebo 49.99 USD ročne.

 

Math games

Je aplikácia, ktorá umožňuje zábavnou a hravou formou precvičiť si sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie, mocniny a odmocniny.

Výhody:

 • Je dostupná zadarmo.
 • Je k dispozícii vo viacerých jazykoch.
 • Jednoduchá a zábavná.
 • Určená pre deti i dospelých.

Nevýhody:

 • Počas počítania príkladov je spustený časovač, čo môže byť pre niekoho menej pohodlné.
 • K dispozícii v angličtine.

Platforma:

 • iOS
 • Android
 • Web

Cena: zadarmo

 

Geogebra classic

Užitočná aplikácia na vysvetľovanie geometrických javov. Vhodné pre študentov 2. stupňa základných škôl.

Výhody:

 • Kvalitné a pútavé prevedenia príkladov z geometrie.
 • K dispozícii aj v slovenčine.

Nevýhody:

 • Občas trochu pomalšie reaguje.

Platforma:

 • iOS
 • Web

Cena: K dispozícii zadarmo.

 

Math fight

Aplikácia, prostredníctvom ktorej súperia dvaja žiaci. V hre je potrebné vypočítať príklady na sčítavanie, odčítavanie, násobenie a delenie, pričom súperi musia čo najrýchlejšie kliknúť na správnu odpoveď (vyberajú z troch možností). Víťazom je ten, ktorý získa 10 bodov. Výborný spôsob na precvičenie matematiky.

Výhody:

 • Je k dispozícii zadarmo.
 • Pozitívne ju hodnotia aj samotní učitelia ako doplnok k vyučovacej hodine.

Nevýhody:

 • K dispozícii iba v angličtine.

Platforma: iOS, Android

Cena: zadarmo

 

Matematika Testy

Aplikácia obsahuje testy a príklady na učivo pre žiakov od 2. do 8. ročníka a pre stredné školy a gymnázia. Okrem testovania je možné si zostaviť učebný plán. K dispozícii sú tiež štatistiky testov. Aplikácia umožňuje testovanie aj v iných predmetoch.

Výhody:

 • Komplexné celé učivo matematiky na testovanie.
 • Je v slovenčine.
 • V súlade s učebnými osnovami v Slovenskej republike.

Nevýhody:

 • Iba platená verzia.
 • Nie je k dispozícii v inom jazyku.

Platforma: Android

Cena: V závislosti od produktu od 0,99 Eur do 14,95 Eur.