Novinky
25. 2. 2022

Ponúkame pomoc štátnej správe

Ponúkame štátnej správe v rámci našich možností, bezodplatne odborné a technické kapacity pri ochrane kritickej infraštruktúry štátu.

V súvislosti s aktuálnou bezpečnostnou situáciou v regióne a narastajúcimi útokmi na kritickú IKT infraštruktúru členských krajín EÚ a NATO, ponúkame v nasledujúcich dňoch ŠTÁTNEJ SPRÁVE, v rámci našich možností, BEZODPLATNE odborné a technické kapacity pri ochrane kritickej infraštruktúry štátu.
S Vašimi požiadavkami o pomoc sa prosím neváhajte obrátiť na cyber-help@aliter.com 24 hodín denne / 7 dní v týždni. Požiadavky budeme adresovať v poradí podľa dôležitosti a urgencie.