Novinky
25. 11. 2021

Pozerať na svet zhora nás baví

O návrate éry vzducholodí s naším podpredsedom predstavenstva Pavlom Gálikom pre časopis Forbes.

Éra vzdu­cholodí v tridsiatych rokoch minulého storočia musela byť fascinujúca. Vzdušné koráby o veľkosti Titanicu križovali oblohu. Tieto najväčšie lietajúce stroje všetkých čias prepravovali ľudí pravidelne cez Atlantik, vedeli v priebehu dvoch týždňov obletieť svet, pomáhali pri expedíciách a výpravách do neznáma. Dnes máme v letectve modernejšie a rýchlejšie stroje, a tak sa na vzducholode pomaly zabudlo.

No ja si nemyslím, že tento na prvý pohľad ťažkopádny kríženec lietadla a balóna patrí do starého železa. Práve naopak, má totiž kombináciu jedinečných vlastností, ktoré nemajú lietadlá, vrtuľníky a ani populárne drony. Nemám teraz na mysli prepravu cestujúcich alebo tovaru, skôr výhľad zhora – dlhodobý, stabilný a nenáročný na energiu. Výhľad, ktorý sa uplatní aj v dnešnej dobe plnej informač­ných a komunikačných technológií. Neveríte?

Predstavte si napríklad živelné pohromy, ako sú povodne, ktoré nás sužujú čoraz častejšie. Keď sa niečo také stane, treba okamžite pomá­hať. No rýchla pomoc je problema­tická, keďže zasiahnuté územie je rozľahlé, situácia chaotická, neprehľadná, chýbajú presné infor­mácie. Dokonca aj infraštruktúra je rozvrátená a akákoľvek komuni­kácia je veľmi zložitá.

Jedným z riešení môže byť práve vzducholoď v rukách záchranných zložiek, ktorá zabezpečí „nad­hľad nad vecou“. Zavesená vo vzduchu vie dlhé hodiny kamerou monitorovať roz­siahle plochy vo dne v noci, a tak poskytovať okamžité informácie riadiacemu centru o aktuálnej situácii. Alebo môže prenášať rádiový signál, a tak pomáhať pri dorozumie-vaní sa a koordinácii pomoci aj na veľké vzdialenosti. Podobne sa dá vzducholoď využiť aj pri menej dramatických udalostiach: môžeme sledovať dopravnú situáciu, dohliadať na bezpečnosť veľkých spoločenských udalostí, monitorovať chránené úze­mia, kde je potrebná tichá prevádzka.

Limity ďalšieho možného využitia sú len limity našej vlastnej fantázie. A my tie limity u nás nemáme radi, aj preto sme sa rozhodli začať vyvíjať a vyrábať bezpilotné vzducholode. Ja osobne v návrat éry vzducholodí verím, a čo vy?

 

Pavol Gálik, PODPREDSEDA PREDSTAVENSTVA, ALITER TECHNOLOGIES, A. S.

Pôsobí v Aliter Technologies od roku 2008. Má viac ako dvadsaťpäťročné skúsenosti s plánovaním a prevádzkou taktických nasaditeľných a mobilných komunikačných a informačných systémov v armáde. Prioritne sa venuje strategickému riadeniu vývoja IKT riešení určených pre vojenské a civilné operácie krízového manažmentu.

ZDROJ: FORBES

Náhľad článku Forbes: Pozerať na svet zhora nás baví
O návrate éry vzducholodí s naším podpredsedom predstavenstva Pavlom Gálikom pre časopis Forbes.