Novinky
2021-12-31

Príhovor predsedu predstavenstva

Príhovor predsedu predstavenstva Ervina Haramiu k nadchádzajúcemu roku 2022.

Vážení obchodní partneri, priatelia a priaznivci Aliter Technologies,

na sklonku starého roku 2021 a začiatku toho nového mi dovoľte, aby som sa Vám z pozície predsedu predstavenstva prvýkrát prihovoril. Skončil sa rok, ktorý bol pre nás všetkých omnoho zložitejší ako sme očakávali. Za tento ťažký rok sa chcem Vám všetkým v mene svojom, ale aj celého manažmentu spoločnosti, poďakovať za Vašu priazeň a podporu.

A aký bude rok 2022 pre Aliter Technologies? Asi nikoho neprekvapí, že napriek globálnemu spomaľovaniu ekonomického rastu máme aj naďalej ambiciózne plány. V rámci divízie vývoja softvéru sa chceme venovať dokončeniu rozpracovaných projektov, využitiu ďalších príležitostí v NATO pri dodávkach kľúčových komponentov v rámci informačných a komunikačných technológií a samozrejme rozvoju stabilných, strategicky dôležitých pilierov spoločnosti v oblasti cloudových technológií a kybernetickej bezpečnosti. Špeciálne systémy sa sústredia na vývoj nových produktov a realizáciu zákazníckych projektov.

Do roku 2022 Vám všetkým chcem zaželať veľa úspechov v osobnom aj pracovnom živote a budem rád, ak sa nám spoločne podarí dosiahnuť ešte lepšie veci, ako keby sme ich robili každý samostatne.