ODPOVĚDNOST

Společenská odpovědnost

Společenskou odpovědnost považujeme jako závazek vůči společnosti. Zohledňujeme potřeby vnitřního i vnějšího prostředí a spojujeme je s cíli a hodnotami naší společnosti. Věnujeme se oblastem: sport, vzdělávání, sociální oblast a životní prostředí.
1
2
Pomoc vojenskej nemocnici v Ružomberku na obnovu po požiari
Sociálna oblasť
2022 M02 2
Pomoc vojenskej nemocnici v Ružomberku na obnovu p...

Spoločnosť Aliter Technologies opakovane dokázala, že vie podať pomocnú ruku práve vtedy a tam, kde to najviac potrebujú.

ČÍST VÍCE
Darčeky pre seniorov
Sociálna oblasť
2022 M02 2
Darčeky pre seniorov

Naši pracovníci sa zapojili do iniciatívy „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“.

ČÍST VÍCE
Vzdelávanie mladých ľudí
Vzdelávanie
2020 M07 2
Vzdelávanie mladých ľudí

Našim cieľom je odovzdávanie informácií mladšej generácii.

ČÍST VÍCE
Vzdávame hold padlým
Sociálna oblasť
2020 M07 2
Vzdávame hold padlým

Ako spoločnosť si ctíme obetu iných.

ČÍST VÍCE
GO GREEN
Životné prostredie
2020 M07 2
GO GREEN

Chceme aktívne prispieť k ochrane životného prostredia.

ČÍST VÍCE
Plamienok
Sociálna oblasť
2017 M10 5
Plamienok

Zaviazali sme sa z presvedčenia podporovať neziskovú organizáciu Plamienok, ktorá sa usiluje pomáhať nevyliečiteľne chorým deťom a ich rodinám.

...
ČÍST VÍCE
Podpora knižným publikáciám
Vzdelávanie
2017 M10 5
Podpora knižným publikáciám

Ako spoločnosť sa venujeme podpore knižných publikácií.

ČÍST VÍCE
Pomoc tretiemu sektoru
Sociálna oblasť
2017 M09 28
Pomoc tretiemu sektoru

Podporujeme chránené dielne, aby dokázali zapojiť handicapovaných v pracovnej činnosti a s vybranými nadáciami pomáhame deťom zo sociálne znevýhodn...

ČÍST VÍCE
Aliter kvapka krvi
Sociálna oblasť
2017 M09 28
Aliter kvapka krvi

Naši zamestnanci opakovane darúvajú krv pre tých, ktorí to potrebujú.

ČÍST VÍCE
Vplyv na životné prostredie
Životné prostredie
2017 M09 26
Vplyv na životné prostredie

Činnosť spoločnosti Aliter Technologies, a.s. nemá negatívny vplyv na životné prostredie.

ČÍST VÍCE
Vianočné trhy
Sociálna oblasť
2017 M08 14
Vianočné trhy

Aliter Technologies bola prvá komerčná firma, ktorá sa zúčastnila vianočných trhov v Bratislave.

ČÍST VÍCE
IT vzdelávanie pre seniorov
Vzdelávanie
2017 M08 14
IT vzdelávanie pre seniorov

Podporujeme komunitné centrá a vzdelávanie seniorov, kde seniorov vzdelávame v oblasti práce s počítačmi a smart zariadeniami.

ČÍST VÍCE
1
2