7/2/2020

GO GREEN

Chceme aktívne prispieť k ochrane životného prostredia.

Čo je náš cieľ?

  • aktívne prispieť k ochrane životného prostredia

 

Čo chceme dosiahnuť?

  • zvýšenie povedomia o možnostiach ochrany životného prostredia (redukcia plytvania potravín, redukcia jednorazových obalov, atď.)
  • podporiť alternatívne formy cestovania (MHD, bicykel, kolobežka)
  • zaviesť ekologické princípy v kanceláriách (recyklácia, úspora energie, paperless office)
  • aktívne sa zapojiť do environmentálnych projektov (vysádzanie stromčekov, zber odpadu, atď.)
-