14. 8. 2017

Vianočné trhy

Aliter Technologies bola prvá komerčná firma, ktorá sa zúčastnila vianočných trhov v Bratislave.

Niekoľko rokov sme pravidelne na bratislavských vianočných trhoch ponúkali za dobrovoľný príspevok výrobky a vianočné ozdoby vyrobené v chránených dielňach – konkrétne ide o Pezinskú dielničku a Slovenskú chránenú dielňu.

Našim vstupom je prefinancovanie výrobkov priamo chráneným dielňam a zabezpečenie našich zamestnancov, ktorí budú na trhoch výrobky predávať.

Celý obnos zbierky je venovaný neziskovej organizácii Plamienok na podporu nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim deťom, na ich domácu paliatívnu liečbu a starostlivosť.

Zároveň nákupom ozdôb priamo podporujeme chránené dielne, aby dokázali zapojiť handicapovaných v pracovnej činnosti.

Okrem iného spolupracujeme aj s Kanadským veľvyslanectvom v Bratislave a IWCB (International Women’s Club of Bratislava) pri organizácii a predaji tradičných kanadských výrobkov na kanadskom stánku v rámci Christmas Charity Bazaar-u, ktorý sa koná v priestoroch Starej tržnice.

-