8/14/2017

Vianočné trhy

Aliter Technologies bola prvá komerčná firma, ktorá sa zúčastnila vianočných trhov v Bratislave.

Niekoľko rokov sme pravidelne na bratislavských vianočných trhoch ponúkali za dobrovoľný príspevok výrobky a vianočné ozdoby vyrobené v chránených dielňach – konkrétne ide o Pezinskú dielničku a Slovenskú chránenú dielňu.

Našim vstupom je prefinancovanie výrobkov priamo chráneným dielňam a zabezpečenie našich zamestnancov, ktorí budú na trhoch výrobky predávať.

Celý obnos zbierky je venovaný neziskovej organizácii Plamienok na podporu nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim deťom, na ich domácu paliatívnu liečbu a starostlivosť.

Zároveň nákupom ozdôb priamo podporujeme chránené dielne, aby dokázali zapojiť handicapovaných v pracovnej činnosti.

Okrem iného spolupracujeme aj s Kanadským veľvyslanectvom v Bratislave a IWCB (International Women’s Club of Bratislava) pri organizácii a predaji tradičných kanadských výrobkov na kanadskom stánku v rámci Christmas Charity Bazaar-u, ktorý sa koná v priestoroch Starej tržnice.

-

Mohlo by vás zaujmout

Vzdelávanie mladých ľudí
July 2, 2020
Vzdelávanie mladých ľudí

Našim cieľom je odovzdávanie informácií mladšej generácii.

Podpora knižným publikáciám
October 5, 2017
Podpora knižným publikáciám

Ako spoločnosť sa venujeme podpore knižných publikácií.

IT vzdelávanie pre seniorov
August 14, 2017
IT vzdelávanie pre seniorov

Podporujeme komunitné centrá a vzdelávanie seniorov, kde seniorov vzdelávame v oblasti práce s počítačmi a smart zariadeniami.

Vplyv na životné prostredie
September 26, 2017
Vplyv na životné prostredie

Činnosť spoločnosti Aliter Technologies, a.s. nemá negatívny vplyv na životné prostredie.