Analýza a reakce na bezpečnostní incidenty

Řešení zajišťuje pravidelnou kontrolu bezpečnosti vašich aktiv z pohledu potenciálních útočníků. Přesto, že pravidelně identifikujete a odstraňujete nedostatky a periodicky školíte své pracovníky i specialisty, může docházet k ohrožení aktiv. Pokud přece dojde k bezpečnostnímu incidentu, je potřeba rychle a správně reagovat. Vykonat hloubkovou analýzu, zjistit potenciální rozsah škod, identifikovat původce, zachytit důkazy a sjednat nápravu.

MÁM ZÁJEM