Cloud Computing

Termín Cloud označuje prostor na internetu, kde je možné ukládat všechny druhy informací. Pokud mluvíme o Cloud computingu, mluvíme o poskytování služeb a aplikací, či programů uložených na serverech na webu s tím, že uživatelé k nim mohou pohodlně přistupovat prakticky odkudkoliv. Obecně uznávanými modely služeb cloud computingu jsou SaaS (Software as a Service – Software jako služba), PaaS (Platform as a Service – Platforma jako služba) a IaaS (Infrastructure as a Service – Infrastruktura jako služba). Naše společnost nabízí bezpečné poskytování těchto služeb na základě aktuálních potřeb a požadavků klientů.

V současnosti se klade stále větší důraz na cloud computing a orchestraci, virtualizaci, dostupnost a bezpečnost datových center. Při jejich návrhu je nutné brát v úvahu fyzickou distribuovanost a umístění, stavební část, bezpečnost, vysoce dostupnou technologickou, IT a komunikační infrastrukturu.

Tato datová centra řízena a monitorována přes centrální operační centra s podporou 7x24x365 tvoří flexibilní IKT infrastrukturu pro bezpečné provozování informačních systémů.

Naší hlavní zkušeností v oblasti cloud computingu je úspěšný projekt Vládní Cloud, jehož součástí bylo i použití našeho produktu Cloud Service Provisioner. Vybudovali jsme jeden komplexní systém, který nahradil nutnost vybudování několika neúplně využívaných systémů.

MÁM ZÁJEM