COMTANET®

COMTANET® poskytuje IP hlasové služby, datové služby a služby video tele-konference na vojenských taktických místech velení i dočasných operačních střediscích civilní ochrany obyvatelstva. Toto také zahrnuje použití a integraci různých přenosových prostředků jako jsou vojenské a civilní rádia, rádio reléové zařízení, civilní rádia, vysoce-rychlostní MANET rádia, satelitní zařízení, metalické a optické vedení, apod., které umožňují vybudovat komplexní taktickou komunikační síť.

COMTANET® je k dispozici:

  • v lehké nasaditelný konfiguraci s transportními boxy osazenými příslušnými ICT technologiemi nebo
  • jako mobilní systém velení a řízení integrovaný do technologických kontejnerů a / nebo speciálních vozidel velení a řízení

Jádro COMTANET®-u sestává z MIL-STD taktických ICT zařízení jakou servery, směrovače, přepínače, elektrické zdroje, jednotky distribuce js. elektrického napájení a zálohování, hlasové rádiové brány, datové radiové brány, vysokorychlostní MANET rádia, převodníky, jednotky zakončení vedení, jednotky monitorování rádiové komunikace. Konstrukce těchto zařízení umožňuje jejich instalaci a použití ve vojenských zbraňových systémech jako jsou tanky, bojová obrněná vozidla, systémy dělostřelectva a pod.

Produktový list ke stažení v pdf: COMTANET®
COMTANET® poskytuje IP hlasové služby, datové služby a služby video tele-konference na vojenských taktických místech velení.
MÁM ZÁJEM