Enterprise Service Orchestrator

Integrační platforma je centrální prvek ICT infrastruktury a servisně orientované architektury (SOA) pro řízení komunikace mezi systémy na aplikační úrovni.

ESO poskytuje správu, proxovanie, publikování, transformaci a zajištění synchronní a asynchronní systémové integrace. ESO unifikuje vzájemnou systémovou komunikaci a představuje jeden centrální bod pro všechna rozhraní a transakční toky, eliminuje opakované přeposílání dat a poskytuje služby garantovaného doručení.

ESO poskytuje všechny rozšířené autorizační metody a jejich vzájemné překlápění, čímž zajistíte jednotnou autentifikační a autorizační politiku ve vašem prostředí.

Hlavní výhody:

  • Unifikované vzájemné systémové komunikace
  • Jeden centrální bod pro všechna rozhraní a transakční toky
  • Eliminace opakovaného přeposílání údajů
  • Společná autentizační a autorizační politika
  • Jednotné a aktuální definice integračních rozhraní
  • Synchronní a asynchronní komunikace
  • Eliminace lidského faktoru a zanášení chyb
  • Jednotný error handling pro všechny integrované systémy
  • Šetření nákladů na IT personál
Produktový list ke stažení v pdf: ESO
Integrační platforma "ESO" umožňuje implementaci podnikových procesů pro řízení komunikace mezi systémy na aplikační úrovni.
MÁM ZÁJEM