Enterprise Service Orchestrator

Integrační platforma je centrální prvek ICT infrastruktury a servisně orientované architektury (SOA) pro řízení komunikace mezi systémy na aplikační úrovni.

ESO poskytuje správu, proxovanie, publikování, transformaci a zajištění synchronní a asynchronní systémové integrace. ESO unifikuje vzájemnou systémovou komunikaci a představuje jeden centrální bod pro všechna rozhraní a transakční toky, eliminuje opakované přeposílání dat a poskytuje služby garantovaného doručení.

ESO poskytuje všechny rozšířené autorizační metody a jejich vzájemné překlápění, čímž zajistíte jednotnou autentifikační a autorizační politiku ve vašem prostředí.

Hlavní výhody:

  • Unifikované vzájemné systémové komunikace
  • Jeden centrální bod pro všechna rozhraní a transakční toky
  • Eliminace opakovaného přeposílání údajů
  • Společná autentizační a autorizační politika
  • Jednotné a aktuální definice integračních rozhraní
  • Synchronní a asynchronní komunikace
  • Eliminace lidského faktoru a zanášení chyb
  • Jednotný error handling pro všechny integrované systémy
  • Šetření nákladů na IT personál
MÁM ZÁJEM

Mohlo by vás zaujmout

Cloud Service Provisioner
March 4, 2019
Cloud Service Provisioner

Cloud Service Provisioner (CSP) je nástroj vytvořený pro management privátního cloudu s vysokou přidanou hodnotou.

Aliter CC
October 1, 2017
Aliter CC

Budujeme typ multi-tenant call centra se schopností fungovat i za nejtěžších podmínek, včetně nástrojů pro efektivní provoz.

VIMA – Virtual Mast
June 21, 2018
VIMA – Virtual Mast

VIMA (Virtual Mast) je riešenie náhrady klasických mechanických stožiarov, ktoré sú používané ako nosiče zariadení.

Cloud Service Provisioner
October 1, 2017
Cloud Service Provisioner

Cloud Service Provisioner (CSP) je nástroj vytvořený pro management privátního cloudu s vysokou přidanou hodnotou.