Integrovaný záchranný systém

Naši experti mají zkušenosti s plánováním, návrhem a implementací celonárodních řešení záchrany a ochrany veřejnosti. Naše řešení sestává z několika geograficky rozmístěných datových center a řídicích středisek pracujících v synchronizované tzv. “Full mesh” provozu se zajištěním vysoké dostupnosti a zálohování všech dat včetně nepřetržitého provozu při živelné pohromě.

Hlavní aspekty řešení:

  • Management volání – integrace s telefonními službami a privátní mobilní rádiovou sítí
  • Management případů s lokalizací incidentů
  • Load balancing případů mezi operátory v jednom řídicím středisku a také mezi řídícími středisky
  • Management zdrojů, řízení a velení
  • Robustní redundance a vysoká dostupnost
  • Koncept odolný vůči katastrofám
  • Integrovaný GIS a online lokalizace vozidel
  • Konzultace use-case a přenos know-how
Produktový list ke stažení v pdf: Integrovaný záchranný systém
Plánování, návrh a implementace celonárodních řešení záchrany a ochrany veřejnosti.
MÁM ZÁJEM