Krizový manažment a vnitřní bezpečnost

Řešení je učené pro štáby krizového řízení, samosprávy, policii, civilní ochrany, záchranné sbory a další složky podílející se na plánování a řízení plnění úkolů záchrany a ochrany obyvatelstva (nouzových situaci), jakož i ochrany objektů kritické infrastruktury při živelných pohromách, průmyslových haváriích, teroristických útocích a jiných mimořádných událostech ohrožujících životy a majetek obyvatelstva.

Nabízíme jednoduché i komplexní, na míru šité, řešení ICT podpory zajišťující integraci různorodých komunikačních a informačních systémů složek podílejících se na plnění úkolů bezpečnosti obyvatelstva.

Vlastní produktové portfolio je založeno na produktové řadě COMTANET® a je výsledkem vlastního vývoje.

Produktový list ke stažení v pdf: COMTANET
Řešení je učené pro štáby krizového řízení, samosprávy, policii, civilní ochrany a jiné.
MÁM ZÁJEM