Krizový manažment a vnitřní bezpečnost

Řešení je učené pro štáby krizového řízení, samosprávy, policii, civilní ochrany, záchranné sbory a další složky podílející se na plánování a řízení plnění úkolů záchrany a ochrany obyvatelstva (nouzových situaci), jakož i ochrany objektů kritické infrastruktury při živelných pohromách, průmyslových haváriích, teroristických útocích a jiných mimořádných událostech ohrožujících životy a majetek obyvatelstva.

Nabízíme jednoduché i komplexní, na míru šité, řešení ICT podpory zajišťující integraci různorodých komunikačních a informačních systémů složek podílejících se na plnění úkolů bezpečnosti obyvatelstva.

Vlastní produktové portfolio je založeno na produktové řadě COMTANET® a je výsledkem vlastního vývoje.

MÁM ZÁJEM

Mohlo by vás zaujmout

Dron pro průmysl
September 19, 2017
Dron pro průmysl

Nabízíme řešení dronů pro různé průmyslové využití.

Ochrana hranice
September 19, 2017
Ochrana hranice

Naše zkušenosti z implementace systémů ochrany státních hranic aplikujeme při návrhu, realizaci a provozu systémů.

Komunikace země-vzduch
September 19, 2017
Komunikace země-vzduch

Řešení zabezpečuje rádiovou komunikaci zem – vzduch použitím vysoce-rychlostního rádiového systému MANET.

Vzdušné pozorovanie a prieskum
January 11, 2019
Vzdušné pozorovanie a prieskum