Monitoring a analýza síťové komunikace

Monitoring sítě nám poskytuje informace o všem dění v interní síti, což nám pomáhá jednodušší odhalení nelegitimní komunikace nebo různých anomálií. Díky behaviorální analýze v reálném čase dokážeme rychle a efektivně detekovat podezřelou komunikaci. Integrace informačních technologií se SIEM systémem (Security information and event management) nám nabízí přehledné vyhodnocování a kategorizaci událostí. Nepřetržitý monitoring bezpečnostních událostí a jejich vzájemná korelace z více systémů nám poskytuje ucelenější pohled na potenciální pokusy o útok v různých částech sítě a subsystémech. Výsledky o stavu bezpečnosti infrastruktury mohou být prezentovány pomocí krátkodobých a dlouhodobých reportů. Toto řešení také napomáhá při forenzní analýze za účelem vyšetření útoků

MÁM ZÁJEM