Ochrana hranice

Naše zkušenosti z implementace systémů ochrany státních hranic aplikujeme při návrhu, realizaci a provozu systémů správným výběrem a kombinací dostupných bezpečnostních technologií pro dosažení maximální spolehlivosti ochrany. Výsledkem integrace technologií a procesů je integrované procesní a technické zajištění fyzické ochrany, minimalizující nároky na lidské zdroje, provozní a investiční náklady, zajišťující přesné informace o narušeních s minimem falešných poplachů.

Specializujeme se na systémy fyzické a informační ochrany státních hranic a objektů zvláštního významu, sestávající z integrace:

  • Elektrické a komunikační infrastruktury
  • Systému detekce a varování při narušení
  • Systému řízení, sběru a archivace informací
  • Procesů a managementu řízení fyzické ochrany a reakce na narušení informační bezpečnosti
MÁM ZÁJEM