Penetrační testování

Jedná se o službu, která pomáhá při hledání slabých míst v infrastruktuře společnosti.

Jak probíhá penetrační testování?

Během testování se testeři snaží “ovládnout” síť testované společnosti. K tomu využívají dostupné informace, zjištěné chyby, známé zranitelnosti apod. Snaží se také ovládnout účty běžných uživatelů i administrátorů. Výsledkem je zpráva pro zákazníka, kde je podrobně popsán výsledek testů, identifikované zranitelnosti a také obsaženy informace, jak vhodně zvýšit zabezpečení.

Proč provést penetrační testování?

Díky penetračnímu testování dokážeme v organizaci identifikovat a eliminovat skryté hrozby, o kterých se často ani neví. Může se jednat o služby, které se již nevyužívají a z historického hlediska je nikdo nespravuje, o zranitelné weby a aplikace, chyby v konfiguracích, důsledky chyb běžného uživatele a další.

MÁM ZÁJEM