Security Operation Center

Úkolem Security Operation Center (SOC) je nepřetržitě monitorovat, předcházet, odhalovat, vyšetřovat a reagovat na bezpečnostní hrozby zvenčí i zevnitř organizace. Pomocí podpůrných nástrojů a technologií, SOC získává ucelený přehled nad infrastrukturou z pohledu bezpečnosti. Tím pádem umí efektivně a rychle reagovat na potenciální hrozby. SOC implementuje celkovou strategii kybernetické bezpečnosti organizace a působí jako ústřední bod spolupráce při koordinovaném úsilí o sledování, hodnocení a obranu před útoky.

MÁM ZÁJEM