Síťová bezpečnost

V dnešní době závislosti na informačních a komunikačních technologiích a masovém rozšíření kybernetických hrozeb a nebezpečného malwaru jako jsou Ransomware a DDoS, je zabezpečení IT infrastruktury a údajů jedním z prvořadých cílů každé organizace. Dobře nastavená síťová bezpečnost zahrnuje oddělení jednotlivých síťových segmentů, zajištění bezpečnosti síťových služeb, monitorování, analýzu toku dat, management důvěryhodnosti přístupu apod. Toto představuje ale jen základní aspekty síťové bezpečnosti. Důležité je si uvědomit, že už při samotném návrhu síťové struktury je potřeba myslet na celkovou integraci všech řešení pro zabezpečení sítí v závislosti na struktuře organizace, integrity a požadované dostupnosti dat. Ideální je využití aktivní ochrany sítě s využitím technologií jako Firewall, IPS, DDoS, Proxy, WAF apod., kde je zajištěna síťová ochrana až na aplikační úrovni.

MÁM ZÁJEM