Taktické a mobilní ICT

Riešenie je určené pre ozbrojené sily, políciu, jednotky špeciálnych operácií, záchranné zbory, civilnú ochranu a všetky zložky a organizácie zasahujúce pri vzniku krízových situácií, vojenského alebo nevojenského charakteru.

Použité technológie a systémy spĺňajú štandardy NATO ako aj medzinárodné civilné štandardy. Vyznačujú sa rýchlou nasaditeľnosťou a uvedením do prevádzky, sú vysoko mobilné, autonómne od existujúcej lokálnej telekomunikačnej infraštruktúry a použiteľné v tzv. „poľnom“ prostredí v náročných geografických, klimatických a poveternostných podmienkach. Zariadenia taktických a mobilných IKT sú konštruované tak, aby spĺňali požiadavky na vojenské štandardy MIL-STD.

Riešenia taktických a mobilných IKT sú realizované prostredníctvom produktových línií COMTANET® a COMTAG®.

Produktový list ke stažení v pdf: COMTANET
Řešení taktických a mobilních ICT jsou určená pro ozbrojené síly, policii a jednotky speciálních operací.
Produktový list ke stažení v pdf: COMTAG
Řešení taktických a mobilních ICT jsou určená pro ozbrojené síly, policii a jednotky speciálních operací.
MÁM ZÁJEM