23. 5. 2023

GO GREEN

Chceme aktívne prispieť k ochrane životného prostredia.

Čo je náš cieľ?

 • aktívne prispieť k ochrane životného prostredia

Čo chceme dosiahnuť?

 • zvýšenie povedomia o možnostiach ochrany životného prostredia (redukcia plytvania potravín, redukcia jednorazových obalov, atď.)
 • podporiť alternatívne formy cestovania (MHD, bicykel, kolobežka)
 • zaviesť ekologické princípy v kanceláriách (recyklácia, úspora energie, paperless office)
 • aktívne sa zapojiť do environmentálnych projektov (vysádzanie stromčekov, zber odpadu, atď.)

Čo sme dosiahli?

 • pravidelne pracovníkov informujeme o zaujímavých tipoch a trikoch, vylepšeniach a eko prístupoch v informačných newslettroch
 • pripravili sme priestory pre pracovníkov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli, či kolobežke, kde si môžu pohodlne a bez obáv odložiť svoju výstroj
 • podporujeme a odmeňujeme našich pracovníkov v zapájaní sa do výziev akými sú: Európsky týždeň mobility či Do práce na bicykli
 • zaviedli sme zberný priestor pre použité batérie
 • zaviedli sme firemný knižný SWAP, vďaka ktorému dávame knihám druhú šancu
 • bol nám udelený Zelený certifikát od SEWA, a.s.. za odovzdaný elektroodpad a použité batérie v roku 2022
 • máme moderné priestory s nábytkom z udržateľných materiálov

 

-