2020-7-2

Vzdelávanie mladých ľudí

Našim cieľom je odovzdávanie informácií mladšej generácii.

Naši experti prednášajú na stredných školách po celom Slovensku o kybernetickej bezpečnosti, šifrovaní a elektronických podpisoch. Sme zapojení do projektu IT Akadémia, ktorého cieľom je vytvorenie efektívneho modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na profesie v oblasti informačno – komunikačných technológií.

Okrem toho od roku 2020 spolupracujeme s organizáciou I AMbitious, ktorá pomáha rásť aktívnym stredoškolákom prostredníctvom rozvojového programu. V roku 2020 Aliter Technologies zadal dvom študentským tímom úlohu prepojiť ekologickú aktivitu Go Green do biznisových činností spoločnosti.  Počas štyroch online workshopov tak tímy pracovali pod vedením mentorov z radov zamestnancov Aliter Technologies a vytvorili dva návrhy.

Aj v roku 2021 spolupráca prebehla formou štyroch online workshopov. Úlohou študentov bolo vypracovať stratégiu uvedenia produktu na trh, resp. vytvoriť biznis plán, ktorý by zahŕňal analýzu konkurencie, analýzu potenciálnych zákazníkov, či SWOT analýzu.

Študentom – stredoškolákom priniesol tento projekt nové skúsenosti, zručnosti a vedomosti a bola to pre nich prvá praktická skúsenosť s riešením náročného zadania v produktovej oblasti.

-