Header
Press | 27/06/18

Aliter Technologies v júnovom v mesačníku OBRANA

Press | 27/06/18

Aliter Technologies v júnovom v mesačníku OBRANA

V rámci reportáže z veľtrhu IDEB 2018 v júnovom čísle mesačníka OBRANA sa o.i. dočítate aj o prezentovaných novinkách - riešeniach VIMA (Virtual Mast) a SILWA (Silent Watcher). SILWA dostala priestor aj medzi ocenenými exponátmi v kategórii Prieskumné a optické prístroje – systémy.