Speciální systémy

Bezpečnostní poradenství


Poskytujeme bezpečnostní poradenství v rámci vypracování žádostí a potřebných podkladových materiálů pro vydání potvrzení o průmyslové bezpečnosti podnikatele v souladu s platnou legislativou vaší země.