Vývoj softvéru

FMCU


Produkt Fleet Monitoring and Control Unite (FMCU) zahrnuje technologii GPRS a GPS, která přináší vysokou spolehlivost potřebnou pro zjednodušení manipulace s vozidly, snížení nákladů spojených se servisem a údržbou vozidel, zlepšení bezpečnosti řidičů a reakce zákazníků. Je navržen jako univerzální řešení pro viditelnost a průběžné sledování vozidla 24 hodin denně.

Produktový list na stiahnutie v pdf:

FMCU product list Aliter Technologies

  • - Sledování polohy, rychlosti, času, sběr dat z CAN sběrnice vozidla
  • - Modul je mechanicky vhodný k montáži do vozidla
  • - Napájení 12 až 24 V
  • - Monitorování napájení - podpěťová / přepěťový monitor
  • - Slot pro SIM kartu
  • - 3 diagnostické LED - stav GPS jednotky (napájení, GPRS signál, GPS signál)
  • - Tlačítko reset (s omezeným přístupem)
  • - Komunikace prostřednictvím mobilní GSM sítě, datovým přesném GPRS
  • - Kryptování na výstupu
  • - Interní záznam dat na SD kartu