Kybernetická bezpečnost

Kybernetická bezpečnost


V dnešní době závislosti na IKT a masovému rozšíření kybernetických hrozeb a nebezpečného malwaru jako jsou Ransomware a DDoS, je zabezpečení IT infrastruktury a dat jedním z prvořadých cílů každé organizace. Díky veřejně dostupným nástrojům se dá jednoduše zneužít známé zranitelnosti systémů a proniknout do nich pomocí několika „kliknutí“. Podobné aktivity jsou tak dostupné nejen skupině specialistů, ale i široké veřejnosti. Pojem „cyber-security“ zahrnuje technologie, procesy a praktiky nezbytné pro zabezpečení sítí, serverů, aplikací a dat před podobnými typy útoků a neautorizovaným přístupem k nim.

V oblasti cyber-security vám nabízíme komplexní služby detekce, analýzy, návrh, integraci a provoz bezpečnostních řešení na míru v následujících oblastech:

Síťová bezpečnost

Zabezpečení přenosové infrastruktury je prvním krokem k zabezpečení dat, které přenáší a systémům, které spojuje. Specializujeme se na dodávku kompletního řešení pro bezpečnost sítí od fyzické, přes síťovou a transportní až po aplikační vrstvu. Naše řešení s využitím nejmodernějších pokročilých technologií jako jsou IPS, NGFW, WAF a podobně, poskytují ochranu na nejvyšší dostupné úrovni.

 

Monitoring a integrace se SIEM

Komplexní řešení pro cyber-security musí kromě správného designu a nastavení bezpečnostních prvků zahrnovat i nepřetržitý monitoring a vyhodnocování událostí v infrastruktuře. Díky integraci bezpečnostních technologií se systémem SIEM, dokážeme poskytovat inteligentní vyhodnocování událostí a jejich vzájemnou korelaci.

Behaviorální a forenzní analýza síťové komunikace

Pomocí technologií pro behaviorální a forenzní analýzu síťové komunikace dokážeme vyhodnocovat probíhající komunikaci v reálném čase. Díky zachycení síťové komunikace a následné analýze až na aplikační úrovni je zajištěna rychlá detekce podezřelé komunikace. Technologie pro forenzní analýzu poskytují podrobné informace pro zpětnou analýzu a vyhodnocení útoků, na základě čeho dokážeme efektivně odhalit zneužité slabé místo systému.

Inteligentní monitoring privilegovaných přístupů

V současnosti způsobuje největší ohrožení bezpečnosti informačních systémů samotný uživatel. Slabá hesla nebo neopatrné konfigurační nastavení uživatelů jsou častou příčinou kompromitace administrátorských účtů i samotných systémů. Pomocí technologií pro monitoring a vyhodnocování aktivit zejména privilegovaných uživatelů umíme zabezpečit detekci neúmyslných ale i úmyslných uživatelských aktivit narušujících bezpečnost daného systému. Zároveň je možné při podezřelých činnostech provést na daném systému akce, od varování až po ukončení relace.

Sledování zranitelností v IT infrastruktuře

Preventivní sledování úrovně zabezpečení jednotlivých systémů v infrastruktuře je důležitou součástí zachování celkové bezpečnosti. Technologie na sledování zranitelnosti v IT infrastruktuře nám umožňují procházet a skenovat jednotlivé systémy a otestovat jejich známé specifické zranitelnosti. Report ze skenu odhaluje nalezené zranitelnosti a umožňuje jejich opravu.

Produktový list ke stažení v pdf:

Kybernetická bezpečnost