Kybernetická bezpečnost

Kybernetická bezpečnost


V dnešní době závislosti na IKT a masovému rozšíření kybernetických hrozeb a nebezpečného malwaru jako jsou Ransomware a DDoS, je zabezpečení IT infrastruktury a dat jedním z prvořadých cílů každé organizace. Díky veřejně dostupným nástrojům se dá jednoduše zneužít známé zranitelnosti systémů a proniknout do nich pomocí několika „kliknutí“. Podobné aktivity jsou tak dostupné nejen skupině specialistů, ale i široké veřejnosti. Pojem „cyber-security“ zahrnuje technologie, procesy a praktiky nezbytné pro zabezpečení sítí, serverů, aplikací a dat před podobnými typy útoků a neautorizovaným přístupem k nim.

V oblasti cyber-security vám nabízíme komplexní služby detekce, analýzy, návrh, integraci a provoz bezpečnostních řešení na míru v následujících oblastech:

Inteligentní monitoring aplikačního prostředí

Získejte dohled nad zdravím vašeho biznisu, monitorujte každý kritický okamžik ve vašich systémech. Spojení aplikací na analýzu dat, strojové učení a monitoring do jednoho prostředí s pokročilou vizualizací všech procesů od základního softvéru až po složitou infrastrukturu hybridního cloudu, přináší možnost automatizované detekce anomálií a odhaluje každé snížení výkonu v rámci IT.

Multifaktorová autentifikace

Zabezpečte pohodlný ale zároveň vysoce manažovatelný přístup do systémů vaší organizace. Autentifikace, bezpečnost a ověření uživatelů má v dnešním světě cloudových řešení, vzdálených přístupů a masivního používání mobilních zařízení jednu z nejvyšších priorit. Multifaktorová autentifikace umožňuje bezpečný vstup do interních sítí, ochranu osobních údajů uživatelů, centrální kontrolu dat a přispívá ke snižování nákladů společnosti.

Bezpečnostní analýza VMware

Automatizujte analýzu VMware prosředí, Runecast Analyzer zároveň nabízí řešení na nalezené problémy. Odhalování úzkého hrdla, bezpečnostních rizik a kritických chyb ve virtuálních systémech je dnes extrémně časově náročná, ale zároveň nevyhnutelná činnost. Automatizace bezpečnostního auditu pomáhá tyto hrozby eliminovat v reálném čase, redukuje čas potřebný na jejich analýzu, nabízí okamžité řešení a neustále udržuje systémy na kvalitativní úrovni „audit-ready“.

Síťová bezpečnost

 • návrh a integrace řešení pro zabezpečení sítí
 • zabezpečení přenosové infrastruktury
 • využití technologií jako IPS, Proxy, WAF a pod.
 • ochrana až na aplikační úrovni

Monitoring a integrace se SIEM

 • nepřetržitý monitoring bezpečnostních udalostí
 • jejich vzájemná korelace z vícero systémů
 • integrace informačních technologií se SIEM
 • vyhodnocování a kategorizace událostí

Analýza síťové komunikace

 • behaviorální analýza v reálném čase
 • rychlá detekce podezřelé komunikace
 • forenzní analýza za účelem vyšetření útoků
 • vytvoření krátkodobých a dlouhodobých reportů

Inteligentní monitoring privilegovaných přístupů

 • monitoring činnosti administrátorů IT systémů
 • zpětné auditování uživatelských aktivit
 • detekce předdefinovaných podezřelých činností
 • automatické vykonání bezpečnostních opatření

Sledování zranitelností v IT infrastruktuře

 • preventivní sledování úrovně zabezpečení systémů
 • periodické skenování a audit zranitelností
 • systematické reportování ze skenování
 • návrh nápravných opatření

Produktový list ke stažení v pdf:

Kybernetická bezpečnost