Speciální systémy

Taktické a mobilní ICT


Řešení je určeno pro ozbrojené síly, policii, jednotky speciálních operací, záchranné sbory, civilní ochranu a všechny složky a organizace zasahující při vzniku krizových situací, ať už vojenského či nevojenského charakteru.

Použité technologie a systémy splňují normy NATO i mezinárodní civilní normy. Vyznačují se rychlou nastavitelností a uvedením do provozu, jsou velmi mobilní, autonomní od stávající lokální telekomunikační infrastruktury a jsou použitelné v tzv. „polním“ prostředí v náročných geografických, klimatických a povětrnostních podmínkách. Zařízení taktických a mobilních IKT jsou konstruována tak, aby splňovala požadavky na vojenské normy MIL-STD.

Řešení taktických a mobilních IKT jsou realizována prostřednictvím výrobních řad COMTANET® a COMTAG®.

Produktový list ke stažení v pdf:

  1. COMTANET Produktový list Aliter Technologies
  2. COMTAG Produktový list Aliter Technologies