Novinky
4/8/2021

Ako posilniť kyberbezpečnosť firmy, aby aj práca z home office bola bezpečná

Pri práci z domu je najdôležitejšie, aby používateľ mohol vzdialene a hlavne bezpečne pristupovať do firemnej infraštruktúry, do interných systémov.

Pri práci z domu je najdôležitejšie, aby používateľ mohol vzdialene a hlavne bezpečne pristupovať (napr. pomocou VPN) do firemnej infraštruktúry, do interných systémov. V čase, keď sme ešte chodili do kancelárií, vzdialený prístup sa využíval v omnoho menšej miere a záťaž na firemnú konektivitu nebola až taká vysoká.

Aktuálnou situáciou sa podmienky zmenili a bolo treba vyriešiť optimalizáciu vzdialeného prístupu tak, aby bol stabilný a zvládol nápor všetkých pripojených zamestnancov pracujúcich z domu a aby zároveň bola zachovaná vysoká miera bezpečnosti. Ideálny kompromis je vyňať z VPN prístup do internetu a komunikačných služieb, ktoré sa využívajú najmä pri online komunikácii a stretnutiach, ako sú Teams, Zoom, Webex. Tieto aplikácie sú náročnejšie na záťaž linky. Tým docielime optimalizáciu prístupu k interným systémom firmy cez VPN a zároveň zachováme pohodlnú komunikáciu počas online stretnutí, ako aj vysokú mieru zabezpečenia či už z pohľadu vzdialeného prístupu, alebo využitia komunikačných nástrojov.

Takisto netreba zabúdať ani na zabezpečenie e-mailovej komunikácie. Pomocou rôznych bezpečnostných nástrojov možno efektívne detegovať spam a pishingovú poštu, ktorá predstavuje pre spoločnosť a zamestnancov potenciálne bezpečnostné riziko. Toto riziko tiež môžeme eliminovať pravidelným školením zamestnancov vo forme online prezentácií, školení alebo posielania pravidelných newsletters o bezpečnostnom povedomí (Security Awareness Training).

Dôležité je takisto dbať na bezpečnosť všetkých firemných systémov, aby boli pravidelne aktualizované, dostatočne zabezpečené a využívali len silné šifrovacie protokoly pri komunikácii. Netreba zabúdať ani na bezpečnosť počítačov zamestnancov, ktorí pracujú z domu, aby mali nainštalované pravidelné aktualizácie systému a aktívnu antivírusovú ochranu.

Situácia počas pandémie paradoxne urýchlila a nastavila trend migrácie firemných riešení do cloudového prostredia, vďaka čomu firma získa oveľa väčšiu flexibilitu služieb a aj škálovateľnosť v porovnaní s tradičnými serverovými riešeniami. Veľký benefit je podpora rôznych platforiem, ako sú mobilné zariadenia, tablety a počítače s rôznymi operačnými systémami. Takisto pri cloudových službách sa kladie veľký dôraz na bezpečnosť. Dobrý príklad je viacfaktorová autentifikácia používateľov alebo definovanie bezpečnostných politík organizáciou, ako k jednotlivým službám pristupovať a publikovať ich.

FILIP MIKUŠ

SECURITY TEAM LEAD ALITER TECHNOLOGIES

Zdroj: Nextech

You might be interested

Aliter Technologies opäť partnerom konferencie Spoločne o bezpečnosti a obrane
July 8, 2020
Aliter Technologies opäť partnerom konferencie Spo...

Podporujeme diskusiu o bezpečnostných otázkach.

Ľud vs. četovacie aplikácie
February 11, 2021
Ľud vs. četovacie aplikácie

Ani technologicky najdokonalejšia aplikácia nás neochráni pred najväčšou hrozbou, ktorou sme my sami.

Aliter Technologies partnerom konferencie Spoločne o bezpečnosti a obrane
April 15, 2019
Aliter Technologies partnerom konferencie Spoločne...

Inovácie v obrannom priemysle a akým hrozbám čelíme z pohľadu Aliter Technologies na podujatí o bezpečnostnej a obrannej situácii na Slovensku.

...
V rámci kybernetickej bezpečnosti Slovensku chýba výskum a koordinácia medzi štátnymi orgánmi
May 3, 2019
V rámci kybernetickej bezpečnosti Slovensku chýba ...

29. apríla 2019 zorganizoval Globsec podujatie na tému Rozvoj kybernetickej bezpečnosti na Slovensku.