Aliter CC

Produkt Aliter CC je typ multi-tenant call centra so schopnosťou fungovať aj za najťažších podmienok. Výraznou pridanou hodnotou produktu je Dashboard, ktorý predstavuje integračnú nadstavbu zabezpečujúcu riadenie hlasového kanálu a Service desku, ktorý pokrýva funkcie IT servis manažmentu nástroja. Náš produkt sa plnohodnotne postará o potreby call centra, zákazníckého servisu a automatizovaných marketingových kampaní.

Hlavné vlastnosti:

  • Dial plan builder, návrh a implementácia IVR stromov
  • Manažment inbound a outboud kampaní
  • Prediktívne vytáčanie
  • Automatické spätné volania a hodnotenie spokojnosti
  • Online analytiky a monitoring úrovne poskytovania služieb
  • Reportingový nástroj
  • Work Force Management
  • Kontrola kvality a manažment nahrávania
  • Rozsiahle integračné API
I AM INTERESTED

You might be interested

Enterprise Service Orchestrator
March 4, 2019
Enterprise Service Orchestrator

ESO umožňuje implementáciu biznis procesov pre riadenie komunikácie medzi systémami na aplikačnej úrovni.

Taktický i7 server
September 19, 2017
Taktický i7 server

Zodolnený taktický i7 server AT22002 poskytuje nadštandardný výpočtový výkon pre aplikácie taktických systémov C2.

Ethernet prepínač s PoE
September 19, 2017
Ethernet prepínač s PoE

Malý, kompaktný, zodolnený a manažovateľný ethernet prepínač AT21902 je 10 portový prepínač s PoE založený na CISCO ESS 2020.

Cloud Service Provisioner
August 8, 2017
Cloud Service Provisioner

CSP je nástroj vytvorený pre manažment privátneho cloudu s vysokou pridanou hodnotou.