Sjedište

Trade Center II Building
Mlynské nivy 71
82105 Bratislava
Slovačka

+421 255 646 350
+421 255 646 351 (fax)
Contact for business inquiries

Drugi kontakti

Nalazimo se i u sljedećim zemljama

Prague

Antala Staška 2027/77
140 00 Praha 4
Czech Republic

+420 226 294 407
Contact for business inquiries

Toronto

901 King st. West, Suite 422 E
Toronto, ON, M5V 3H5
Kanada

+1 647 479 6859
Contact for business inquiries

Podgorica

Moskovska 65, mezanin
810 00 Podgorica
Crna Gora

+382 69 010 014
Contact for business inquiries

Podrška klijentíma

za registrovane klijente 24 sata na dan 7 dana u nedjelji i 365 dana u godini.