Profil kompanije

Naša kompanija integriše, razvija i pruža savjetodavnu pomoć

u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija (IKT).

IKT koristimo kao instrument za postizanje vaših ciljeva.

Filozofija kompanije

Naša inovativna rješenja proizilaze iz vaših zahtjeva, a spremni smo da idemo i preko granica mogućnosti pojedinih tehnologija. Rješenja su optimalizovana tako da efikasno iskoriste vaše investicije. Sve je u duhu latinskog izraza aliter ili “na drugi način”. Upravo takav prístup omogućio nam je da se svrstamo medju renomirane IT i tehnološke kompanije.

Naše iskustvo

Naše proizvode i rješenja koriste medjunarodne organizacije, globalne tehnološke kompanije i dobavljači iz oblasti bezbjednosti i odbrane.

Kao priznati stručnjak u oblasti IKT i softverskog razvoja, Aliter Technologies isporučuje sofistikovanana i unikatna tehnološka rješenja koja su prilagodjena potrebama klijenata. Kompanija ima tri glavne proizvodne divizije. Divizija IKT sistema bavi se integracijom bezbjedne IKT infrastrukture sa visokom dodatom vrijednosti, kao što su centri podataka, komunikacioni sistemi i mreže.
Divizija za razvoj softvera klijentima pruža inovativna rješenja po mjeri i gradi vlastiti portfelj proizvoda u oblasti automatizacije cloud-a, orkestracije usluga i rada kontaktnih centara. Divizija Specijalnih sistema nudi prijedloge, razvoj i integraciju proizvoda i rješenja za oružane snage, spasilačke i policijske jedinice i za upotrebu u taktičkoj sredini.

Sertifikati

Kompanija posjeduje sertifikat Sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001 i Standard SOŠ AQAP 2110. Naš Sistem informacione bezbjednosti bio je sertifikovan prema ISO 27001, a Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine prema ISO 14001.

ISO 9001 | ISO 14001 | OHSAS 18001

ISO/IEC 20000

ISO/IEC 27001

SOŠ AQAP 2110

NATO Secret

EU Secret

National Secret

Ponosni smo vlasnik važećeg sertifikata NBÚ /slovačke Agencije za nacionalnu bezbjednost/ za industrijsku bezbjednost – za upoznavanje sa tajnim podacima, posredovanje i nastanak tajnih podataka do stepena Tajno, uključujući i NATO i EU Secret. Kompanija ima dozvolu Ministarstva privrede Slovačke Republike za trgovinu vojnim materijalom.

Aliter Technologies je registrovani proizvodjač i dobavljač za NATO i ima potpisan NATO BOA (Basic Ordering Agreement) kao jedina IKT kompanija u Slovačkoj. Naši proizvodi sertifikovani su i ispunjavaju zahtjeve vojnih standarda USA: MIL-STD.

  • Potvrda o industrijskoj bezbjednosti preduzetnika
  • Sertifikat o dodeli koda proizvodjača/dobavljača NATO NCAGE
  • SERTIFIKAT za proizvode u skladu sa MIL-STD-810g
  • NATO Facility Security Clearance Certificate
  • Facility Security Clearance Certificate for EU
  • SERTIFIKAT Sistema upravljanja informacionom bezbjednošću STN ISO/IEC 27001:2014
  • SERTIFIKAT o bezbjednosti i zaštiti zdravlja na radu STN OHSAS 18001:2009

Tehnološki partneri

Društvena odgovornost

Društvenu odgovornost smatramo svojom obavjezom prema društvu. Uzimamo u obzir potrebe unutrašnje i spoljnje sredine i povjezujemo ih sa ciljevima i vrijednostima našeg društva.

Partnerstva

AFCEA

AMCHAM

British Chamber

BSCC

CADSI

GLOBSEC

ITAS

PPP

SOPK

ZBOP SR

Karijera

Tražimo najbolje resurse na tržištu. Ako ste kreativni, fleksibilni, brzo učite i spremni ste da učinite korak više nego ostali, kontaktirajte nas čak i onda kada ne raspisujemo konkurs.

Otvorene pozicije