Proizvodi & Usluge

Proizvodi

Naše proizvode i rješenja koriste medjunarodne organizacije, globalne tehnološke kompanije i dobavljači iz oblasti bezbjednosti i odbrane.

Software Development

Enterprise Service Orchestrator

ESO omogućava implementaciju biznis procesa za upravljanje komunikacije sistema.

Saznaj više

Software Development

Aliter CC

Gradimo multi-tenant call centre u najtežim uslovima uključujući alate podrške za efikasan rad.

Saznaj više

Software Development

Cloud Service Provisioner

Cloud Service Provisioner (CSP) je instrument napravljen za upravljanje privatnog cloud-a sa visokom dodatom vrijednošću.

Saznaj više

Software Development

FMCU

Proizvod Fleet Monitoring and Control Unite (FMCU) sadrži i tehnologiju GPRS i GPS koja pruža visoku pouzdanost.

Saznaj više

Rješenja

Naša rješenja napravljena su po mjeri klijenta i u stanju smo da ih implementiramo bilo gdje na svijetu.

Software Development

Cloud Computing

Cloud Computing, orkestracija, virtualizacija, dostupnost i bezbjednost centara podataka.

Saznaj više

Software Development

MONSE

Napravili smo unikatnu tehnologiju koja predstavlja unifikovan centralni sistem za podršku starijim licima.

Saznaj više

Usluge

Usluge su plod naše dugoročne prakse i sopstvenog znanja koje sačinjava visoko kvalifikovan kadar.

Software Development

Projektni menadžment

Pružamo usluge projektnog menadžmenta za upravljanje vaših projekata.

Saznaj više