Proizvodi & Usluge

Proizvodi

Naše proizvode i rješenja koriste medjunarodne organizacije, globalne tehnološke kompanije i dobavljači iz oblasti bezbjednosti i odbrane.

Software Development

Enterprise Service Orchestrator

ESO omogućava implementaciju biznis procesa za upravljanje komunikacije sistema.

Saznaj više

ICT & Cloud

Cloud Service Provisioner

Cloud Service Provisioner (CSP) je instrument napravljen za upravljanje privatnog cloud-a sa visokom dodatom vrijednošću.

Saznaj više

Software Development

Aliter CC

Gradimo multi-tenant call centre u najtežim uslovima uključujući alate podrške za efikasan rad.

Saznaj više

Specijalni Sistemi

Mobilni i7 server

Ojačan mobilni i7 server AT10401 pruža nadstandardnu računarsku snagu za aplikacije taktičkih sistema C2.

Saznaj više

Specijalni Sistemi

Mobilni usmjerivač podataka

Ojačan mobilni usmjerivač podataka AT10301 je usmjerivač podataka sa visokim performansama koji se zasniva na Cisco 5915 ESR.

Saznaj više

Specijalni Sistemi

VIMA – Virtual Mast

VIMA (Virtual Mast) je rješenje koje u potpunosti nadomješćuje klasične mehaničke stubove koji se upotrebljavaju kao nosači opremu.

Saznaj više

Specijalni Sistemi

COMTANET®

COMTANET® pruža IP govorne usluge, usluge prijenosa podataka i usluge video tele-konferencija na vojnim taktičnim komandnim.

Saznaj više

Specijalni Sistemi

COMTAG®

COMTAG® pruža govorne usluge i usluge prijenosa podataka za visoko mobilne taktičke jedinice u pokretu.

Saznaj više

Specijalni Sistemi

B2R 2. generacije

Zadatak B2R 2. generacije je stvaranje taktičke mobilne radio infrastrukture visoke brzine.

Saznaj više

Specijalni Sistemi

Govorni uredjaj za komunikaciju

AT21201 omogućava prelaz sa IP telefonskih mreža na radio mreže i obrnuto.

Saznaj više

Specijalni Sistemi

Ethernet prekidač s PoE

Mali, kompaktan, ojačan i upravljiv ethernet prekidač AT21902 je prekidač sa 10 ulaza i s PoE zasnovan na CISCO ESS 2020.

Saznaj više

Specijalni Sistemi

Jedinica za upravljanje prijenosa podataka

AT10102 i AT10103 omogućavaju uspostavljanje mobilnih MANET radio mreža.

Saznaj više

Specijalni Sistemi

Taktički i7 server

Ojačan taktički i7 server AT22002 pruža nadstandardnu računarsku snagu za aplikacije taktičkih sistema C2.

Saznaj više

Specijalni Sistemi

Usmjerivač sa Wifi

Ojačan usmjerivač s WiFi AT21801 je usmjerivač visoke snage koji se zasniva na bazi Cisco 5915 ESR.

Saznaj više

Specijalni Sistemi

Upravljiv Ethernet prekidač s PoE

Ojačan upravljiv ethernet prekidač AT21901 je prekidač sa 10 ulaza i s PoE.

Saznaj više

Specijalni Sistemi

Upravljiv Ethernet prekidač

Ojačan mobilni Ethernet prekidač sa 10 ulaza AT10201 obezbjedjuje pouzdano i bezbjedno povjezivanje podataka u komunikacionim mrežama.

Saznaj više

Specijalni Sistemi

Jedinica za upravljanje uredjaja za nadzor

Integriše funkcionalnost više uredjaja koji se upotrebljavaju za perimetra i prikupljanje podataka iz senzora.

Saznaj više

Specijalni Sistemi

Jedinica DC napajanja sa UPS

AT22101 je ojačana kompaktna jedinica za distribuciju jednosmjernog (DC) napajanja strujom sa rezervnim izvorom UPS.

Saznaj više

Specijalni Sistemi

Pretvarač prenosnih medija

Pretvarač medija namenjen je za uspostavljanje Ethernet, DSL i optičkog priključivanja na spoljnje mreže sa prekostrujnom zaštitom link signala.

Saznaj više

Specijalni Sistemi

Dron za instalaciju rastjerivača ptica

Bird Diverterd Carrier - X8 je prvi dron na svijetu koji se koristi za instalaciju rastjerivača ptica

Saznaj više

Specijalni Sistemi

SILWA – Silent Watcher

Rješenje bespilotnog dirižabla nudi platformu vazdušnog sredstva za monitoring.

Saznaj više

ICT & Cloud

Enterprise Service Orchestrator

ESO omogućava implementaciju biznis procesa za upravljanje komunikacije sistema.

Saznaj više

ICT & Cloud

Aliter CC

Gradimo multi-tenant call centre u najtežim uslovima uključujući alate podrške za efikasan rad.

Saznaj više

Software Development

Cloud Service Provisioner

Cloud Service Provisioner (CSP) je instrument napravljen za upravljanje privatnog cloud-a sa visokom dodatom vrijednošću.

Saznaj više

Software Development

FMCU

Proizvod Fleet Monitoring and Control Unite (FMCU) sadrži i tehnologiju GPRS i GPS koja pruža visoku pouzdanost.

Saznaj više

Rješenja

Naša rješenja napravljena su po mjeri klijenta i u stanju smo da ih implementiramo bilo gdje na svijetu.

Specijalni Sistemi

Aerial monitoring and reconnaissance

The solution is designed for police, fire and rescue, armed forces, special operations forces and for use in the public sector.

Saznaj više

Specijalni Sistemi

Taktički kopneni mikro-roboti

Taktički kopneni mikro-roboti pružaju mogućnost taktičkog kopnenog video i audio izvidjanja.

Saznaj više

Specijalni Sistemi

Taktičke i mobilne IKT

Rješenja za taktičke i mobilne IKT namjenjena su oružanim snagama, policiji i specijalnim jedinicama.

Saznaj više

Specijalni Sistemi

IKT za specijalne jedinice

Rješenje pružaju radio MANET komunikacije velike brzine.

Saznaj više

Specijalni Sistemi

Krízni menadžment i unutrašnja bezbjednost

Rješenje je namjenjeno štabovima kriznog menadžmenta, samoupravi, policiji, civilnoj zaštiti i druge komponente.

Saznaj više

Specijalni Sistemi

Komunikacija zemlja vazduh

Rješenje omogućava radio komunikaciju zemlja – vazduh upotrebom radio sistema MANET velike brzine.

Saznaj više

Specijalni Sistemi

Zaštita granice

Naša iskustva iz implementacije sistema za zaštitu državne granice primjenjujemo kod prijedloga, realizacije i rada sistema.

Saznaj više

Specijalni Sistemi

Integrisan sistem za spašavanje

Planiranje, prijedlog i implementacija nacionalnih rješenja za spašavanje i zaštitu stanovništva.

Saznaj više

Specijalni Sistemi

Dronovi za industriju

Nudimo rješenja za različite vrste upotrebe dronova u industriji.

Saznaj više

Kibernetska bezbjednost

Sajber bezbjednost

U oblasti sajber bezbjednosti nudimo vam kompleksne usluge u vezi detekcije, analize, prijedloga, integracije i rada bezbjednosnih rješenja po mjeri.

Saznaj više

Software Development

Cloud Computing

Cloud Computing, orkestracija, virtualizacija, dostupnost i bezbjednost centara podataka.

Saznaj više

ICT & Cloud

Migracija u javni cloud

Optimalizacija rada IT uz visoku pouzdanost i bezbjednost za klijenta.

Saznaj više

ICT & Cloud

Plan obnove IT (DRP)

Naš plan obnove informacionih tehnologija obuhvata procese za osiguranje obnove IT sistema nakon havarija.

Saznaj više

ICT & Cloud

Menadžment terminalne opreme

Centralno upravljanje terminalne opreme, povećanje efikasnosti rada i povećanje bezbjednosti terminalnih stanica.

Saznaj više

ICT & Cloud

Mreže

Kompletan portfelj usluga vezan za prijedlog, realizaciju i podršku stacionarnim i mobilnim komunikacionim sistemima.

Saznaj više

Software Development

MONSE

Napravili smo unikatnu tehnologiju koja predstavlja unifikovan centralni sistem za podršku starijim licima.

Saznaj više

Usluge

Usluge su plod naše dugoročne prakse i sopstvenog znanja koje sačinjava visoko kvalifikovan kadar.

Specijalni Sistemi

Projektni menadžment

Pružamo usluge projektnog menadžmenta za upravljanje vaših projekata.

Saznaj više

ICT & Cloud

GDPR – General Data Protection Regulation

Da li je Vaše društvo/organizacija spremna za GDPR?

Saznaj više

Specijalni Sistemi

Istraživanja i razvoj

Jedna od specifíčnosti naše kompanije je razvoj vlastite IKT opreme i rešenja – na primjer ojačane opreme/uredjaja koji odgovaraju standardima MIL-STD.

Saznaj više

Specijalni Sistemi

Izrada strateških dokumenata

Nudimo usluge izrade tehničkih analiza, studija, prijedloga rješenja itd. iz oblasti komunikacionih sistema oružanih snaga.

Saznaj više

Specijalni Sistemi

Bezbjednosne savjetodavne usluge

Pružamo bezbjednosne savjetodavne usluge kod pripreme zahtjeva u skladu sa važećim zakonodavstvom SR.

Saznaj više

Software Development

Projektni menadžment

Pružamo usluge projektnog menadžmenta za upravljanje vaših projekata.

Saznaj više

Specijalni Sistemi

Proizvodnja elektronike po porudžbini

Naš iskusni razvojni tim predlaže i nakon toga i izradjuje prototip elektronske opreme prema zahtjevima klijenta.

Saznaj više

ICT & Cloud

Outsourcing rada i bezbjednosti IT

Nudimo kompleksni rad i podršku IT sistemima.

Saznaj više