Software Development

Cloud Service Provisioner


Cloud Service Provisioner (CSP) je instrument napravljen za upravljanje privatnog cloud-a sa visokom dodatom vrijednošću. Ponudjaču IaaS-a omogućava efikasno upravljanje zahtjeva za IaaS koji su podneti od strane podnosioca zahtjeva i praćenje korišćenja HW sredstava. Ujedno podnosiocu pruža i mogućnost da samostalno i jednostavno definiše složene zahtjeve za IaaS, a pored toga uzima u obzir zahtjevne kriterijume u vezi bezbjednosti celokupnog rješenja. Sastavni dio CSP je monitoring datog IaaS-a i pregledni izvještaj /reporting/ korišćenja izvora u cloud-u.

Za kog klijenta je namjenjen ovaj proizvod?

Cloud Service Provisioner (CSP) je proizvod za klijente koji žele da imaju vlastiti privatan ili javni cloud.

Ključne prednosti:

  • User-friendly workflow podnošenja zahtjeva sa validacionim pravilima za korisnike
  • Workflow odobrenja za odobrenje zahtjeva od strane menadžera
  • automatizovano pružanje usluge infrastrukture
  • Monitoring i reporting infrastrukture za korisnike usluga u oblaku kao i za davaoca usluge oblaka
  • Disaster recovery za stalnu dostupnost u slučaju neočekivanog ispada sistema

Lista produkata (za preuzimanje u pdf formatu):

Cloud Service Provisioner Product Datasheet Aliter Technologies