Specijalni Sistemi

COMTANET®


COMTANET® pruža IP govorne usluge, usluge prijenosa podataka i usluge video tele-konferencija na vojnim taktičnim komandnim mjestima i u privremenim operativnim centrima za civilnu zaštitu. Takodje obuhvata upotrebu i integraciju raznih prijenosnih sredstava kao što su vojni i civilni radio uredjaji, radio relejski uredjaji/oprema, civilni radio uredjaji, MANET radio uredjaji velike brzine, satelitski uredjaji, metalni i optički kablovi i sl., koji omogućavaju izgradnju kompleksne taktičke mreže za komunikaciju.

COMTANET®-a je dostupan: 

  • u vidu konfiguracije koja je jednostavna za montažu, sa transportnim kutijama koje sadrže potrebne IKT tehnologije, ili
  • u vidu mobilnog sistema za rukovodjenje i upravljanje koji je integrisan u tehnološke kontejnere i/ili specijalna vozila za rukovodjenje i djelovanje.

Jezgro COMTANET®-a sastoji se od MIL-STD taktičkih IKT uredjaja kao što su serveri, usmjerivači, prekidači, izvori struje, jedinice za distribuciju struje i čuvanje podatka, glasovni radio ulazi, radio ulazi podataka, MANET radio velike brzine, pretvarači, jedinice terminalnih signala i jedinice za monitoring radio komunikacije. Konstrukcija ovih uredjaja omogućava njihovu instalaciju i upotrebu u vojnim sistemima naoružanja kao što su tenkovi, borbena oklopna vozila, artiljerijski sistemi i sl.

Preuzmite informacije o proizvodu u pdf-u:

COMTANET brochure Aliter Technologies