Specijalni Sistemi

Dron za instalaciju rastjerivača ptica


BDC – X8 je dron pomoću kojeg se može instalirati uredjaj za rastjerivanje ptica na električne vodove visokog napona.

BDC – X8 je namjenjen za sredine gdje su standardni pristupi skoro potpuno isključeni – na primjer za električne vodove iznad rijeka, jezera ili močvara, na brdovitim terenima ili iznad polja sa sazrijevajućim usjevima. Glavna prednost uredjaja je mogućnost rada pod električnim naponom. Upotrebom drona sprečava se oštećenje rastinja ispod vodova. Dronovi BDC – X8 našim klijentima štede finansijska sredstva, a njihova upotreba je vremenski i troškovno vrlo efikasna.

Lista produkata (za preuzimanje u pdf formatu):

Dron for Installing Diverters Product Datasheet Aliter Technologies