ICT & Cloud

Enterprise Service Orchestrator


Integraciona platforma je centralni element IKT infrastrukture i servisno orijentisane arhitekture (SOA) za upravljanje komunikacije izmedju sistema na nivou aplikacija.

ESO pruža upravljanje, proksiranje, objavljivanje, transformaciju i obezbjedjivanje sinhrone i asinhrone sistemske integracije. ESO unifikuje medjusobnu sistemsku komunikaciju i predstavlja jednu centralnu tačku za sve interfejse i transakcijske tokove, eliminiše ponovljeno slanje podataka i pruža usluge garantovanog uručenja.

ESO pruža sve rašírene metode autorizacije i njihovo medjusobno preklapanje, čime se obezbjedjuje unifikovana politika autentifikacije i autorizacije u vašoj sredini.

Download the product information datasheet in pdf:

Enterprise Servise Orchestrator

 

Glavne prednosti:

  • unifikacija medjusobne sistemske komunikacije
  • jedna centralna tačka za sve intefejse i transakcijske tokove
  • eliminacija ponovljenog slanja podataka
  • zajednička politika autentifikacije i autorizacije
  • unifikovane i aktuelne definícije integracionih interfejsa
  • sinhrona i asinhrona komunikacija
  • eliminacija ljudskog faktora i unošenja grešaka
  • unifikovan error handling za sve integrisane sisteme
  • ušteda troškova potrebnih za IT kadrove