Specijalni Sistemi

Govorni uredjaj za komunikaciju


Govorni uredjaj za komunikaciju AT21201 omogućava prelaz sa IP telefonskih mreža na radio mreže i obrnuto, koji je potpuno automatizovan i u maksimalnoj mjeri bez opsluživanja. Postoji i mogućnost izbora osnovnih parametara priključene radio stanice direktno sa telefona.

Radio ulaz takodje omogućava automatsko uspostavljanje radio retranslacije i povjezivanje dve telefonske mreže putem radio veze. Po izboru je na raspolaganju i grafička aplikacija na PC koja omogućava nadzor i upravljanje rada radio ulaza.

Osim funkcija radio ulaza, uredjaj pruža i funkcije VoIP telefonske centrale i razne analogne i digitalne glasovne intefejse.

Lista produkata (za preuzimanje u pdf formatu):

  1. VCG Product Datasheet Aliter Technologies
  2. VCG White Book Aliter Technologies