Specijalni Sistemi

Integrisan sistem za spašavanje


Naši stručnjaci imaju iskustva sa planiranjem, prijedlozima i implementacijom nacionalnih rješenja za spašavanje i zaštitu stanovništva. Naše rješenje sastoji se od nekoliko geografski rasporedjenih centara podataka i komandnih centara koji rade u sinhronizovanom, tzv. „full mesh“ sistemu rada uz obezbjedjivanje visoke dostupnosti i čuvanja svih podataka uključujući non-stop rad u slučaju elementarne katastrofe.

Glavni aspekti rješenja:

  • menadžment poziva – integracija sa telefonijom i privatnom mobilnom radio mrežom
  • menadžment slučajeva uz lokalizaciju incidenata
  • Load balancing slučajeva izmedju operatera u jednom komandnom centru i izmedju komandnih centara
  • menadžment izvora, upravljanja i rukovodjenja/komandovanja
  • robusna redundancija i visoka dostupnost
  • koncept otporan na katastrofe
  • integrisan GIS i online lokalizacija vozila
  • konsultacija use-case i prijenos know-how

Lista produkata (za preuzimanje u pdf formatu):

Integrated Rescue System Product Datasheet Aliter Technologies