Specijalni Sistemi

Izrada strateških dokumenata


Nudimo usluge izrade tehničkih analiza, studija, prijedloga rješenja i arhitekture, kao i bezbjednosnih projekata iz oblasti komunikacionih sistema oružanih snaga. Naše usluge na tom području orijentišu se na operativni i taktički nivo vodjenja i upravljanja, prije svega na terenu.

 

Obrazovanje, kao i dugoročno iskustvo stečeno tokom rada u medjunarodnim bezbjednosnim organizacijama i na osnovu saradnje u vojnim operacijama, garantuju našim klijentima rješenja prema zahtjevima NATO i EU.