Specijalni Sistemi

Jedinica DC napajanja sa UPS


AT22101 je ojačana kompaktna jedinica za distribuciju jednosmjernog (DC) napajanja strujom sa rezervnim izvorom UPS. Uredjaj ima šest samostalnih DC izlaza za napajanje strujom i backup uredjaja taktičkih komunikacionih sistema. Standardni sistem mrežnog menadžmenta omogućava prikupljanje informacija o stanju i funkcionisanju uredjaja putem protokola SNMPv.3.

Lista produkata (za preuzimanje u pdf formatu):

DC Power Distribution & UPS Unit Product Datasheet Aliter Technologies