Specijalni Sistemi

Mobilni i7 server


Ojačan mobilni i7 server AT10401 pruža nadstandardnu računarsku snagu za aplikacije taktičkih sistema C2. Uredjaj je posebno dizajniran za upotrebu u vojnim vozilima.

Lista produkata (za preuzimanje u pdf formatu):

Mobile i7 Server Product Datasheet Aliter Technologies